கீழக்கரையில் ‘ஜமான் பிரதர்ஸ்’ பிளாஸ்டிக் உபயோக பொருட்கள் புதிய‌ கடை திறப்பு

zaman bro zaman bor494 zaman bro44கீழக்கரையில் ‘ஜமான் பிரதர்ஸ்’ பிளாஸ்டிக் உபயோக பொருட்கள் புதிய‌ கடை திறப்பு
கீழக்கரையில் ‘ஜமான் பிரதர்ஸ்’ பிளாஸ்டிக் உபயோக பொருட்கள் புதிய‌ கடை திறக்கப்பட்டது. இங்கு பிளாஸ்டிக் உபயோக பொருட்கள் அனைத்தும் மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *