வாலிபால் மற்றும் இறகுபந்து போட்டியில் இஸ்லாமியா பள்ளி மாணவ மாணவியர் முதலிடம்

sinnaவாலிபால் மற்றும் இறகுபந்து போட்டியில் இஸ்லாமியா பள்ளி மாணவ மாணவியர் முதலிடம்

ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற‌ வட்டார விளையாட்டு போட்டியில் வாலிபால் போட்டியில் 19 மற்றும் 17 வயதுக்குட்பட்டோர் இஸ்லாமியா பள்ளி மாணவர்கள் வெற்றி பெற்று முதலிடம் பெற்றனர்

அதே போன்று இறகு பந்து போட்டியில் மாணவியர்கள் வெற்றி பெற்று முதலிடம் பெற்றனர்

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *