வபாத் அறிவிப்பு (காலமானார்)

வபாத் அறிவிப்பு (காலமானார்)
vafat777
கீழக்கரை வடக்கு தெருயை சேர்ந்த முன்னாள் நகராட்சி சேர்மன் ஜனாப் SAH பசீர் அவர்களின் சகோதரரும், ஜனாப்.ஹமீது ராஜாவின் தந்தையாருமன ஜனாப் S A H நிஜாம் அவர்கள்  வபாத் ஆனார் (காலமானார)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *