வபாத் அறிவிப்பு (காலமானார்) கீழக்கரை பழைய குத்பா பள்ளி..

பழைய குத்பா பள்ளி ஜமாத்தை சேர்ந்த கஸ்டம்ஸ் தெருவில் வசிக்கும் ஜனாப். ஹமிது ஹசன், ஜனாப்.ரமிஸ் கான், ஜனாபா.ஜலிலா,பைசா.இஸ்மத் ஆகியோர்களின் தகப்பனாரும், ஜனாப்.அசாரூதீன் அவர்களின் முத்தாப்பாவுமாகிய ஜனாப். ஹனிபா அவர்கள் இன்று இரவு(30/12/17) 10மணியளவில் வபாத்தாகிவிட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜூஊன்.  அன்னாரின் மஹ்பிரத்திற்காக துஆ செய்யுமாறு கேட்டுகொள்ளப்படுகிறார்கள்  பொன்னி வீட்டு ரஷிதா அவர்களின் கணவர் ஆவார்

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *