காலமானார்( வபாத் அறிவிப்பு)

javidgani muகீழக்கரை மேலத்தெரு புதுப்பள்ளி ஜமாத்தின் ஜின்னாதெருவை சேர்ந்த ஜனாப் .  அப்துர் ரஹ்மான் ஜிப்ரி அவர்கள் தந்தையார் ஜனாப் கனி முஹம்மது இன்று அதிகாலை வபாத்தானார்( காலமானார்)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *