மாற்றி யோசி ..

photo klk

கீழக்கரையில் வீடு முன் வாகனத்தை நிறுத்தாதீர் என்பதை வீட்டுக்காரர் சாதுரியமாக  சுவரில் அறிவிப்பு செய்துள்ளதை காணலாம்

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *