பொங்கலையோட்டி கீழக்கரையில் குவிக்கப்பட்ட கரும்பு

pon555

pon955

po5554பொங்கலையோட்டி கீழக்கரையில் குவிக்கப்பட்ட கரும்பு

பொங்கலையோட்டி கீழக்கரை கடைவீதியில் ஏராளமான கரும்புகள் குவிக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஏராளமான கிராமப்புற மக்கள் கீழக்கரையில் பொங்கலுக்கான பொருட்கள் வாங்க குவிந்தனர்

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *