நிக்காஹ் எனும் திருமண அழைப்பு ! நாள். 18-05-17 இடம். கீழக்கரை

wedding inviநிக்காஹ் எனும் திருமண அழைப்பு ! நாள். 18-05-17 இடம். கீழக்கரை
18-05-17 அன்று கீழக்கரையில் நடைபெறும் நிக்காஹ் எனும் திருமணத்தில் அனைவரும் பங்கேற்று மணமக்களை  வாழ்த்துமாறு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *