ராமநாதபுரத்தில் புதிய ஆடையகம் திறப்பு நிகழ்ச்சி

fari0456 fari5996 farida farida94 farida94955ராமநாதபுரத்தில் புதிய ஆடையகம் திறப்பு நிகழ்ச்சி

ராமநாதபுரத்தில்  நியூ பரிதாஸ் என்ற‌ புதிய ஆடையகம் திறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது .

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *