நகராட்சி

chairman

நகராட்சி தலைவர்

நகராட்சி தலைவர்

ராபியத்துல் காதரியா


8/25, சங்குலிகார தெரு, கீழக்கரை


தொலைபேசி :+91 – 7708305330

Haja Mohaideen

நகராட்சி துனை தலைவர்

நகராட்சி துனை தலைவர்

எச். ஹாஜா முகைதீன்


உறுப்பினர் : வார்டு 9


8/132,சங்குலிகார தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: +91- 9629783129

Suresh

உறுப்பினர் : வார்டு 1

உறுப்பினர் : வார்டு 1

எஸ். சுரேஷ்


1/81, மறவர் தெரு


தொலை பேசி : 0091 9443323110

Meenal

உறுப்பினர் : வார்டு 2

உறுப்பினர் : வார்டு 2

எம். மீனாள்


2/71, அண்ணா நகர், கீழக்கரை


தொலை பேசி : 0091 9566738280

Ramesh

உறுப்பினர் : வார்டு 3

உறுப்பினர் : வார்டு 3

ஏ. ரமேஷ்


3/12,பெத்தரி தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 9965352641

Fathima

உறுப்பினர் : வார்டு 4

உறுப்பினர் : வார்டு 4

எம். எஸ்.  ஃபாத்திமா


4/4,கிழக்கு தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 – 9600478037

Shahul Hameed

உறுப்பினர் : வார்டு 5

உறுப்பினர் : வார்டு 5

சாகுல் ஹமீது


4/45,கிழக்கு தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 9003317905

Thangaraj

உறுப்பினர் : வார்டு 6

உறுப்பினர் : வார்டு 6

தங்க ராஜ்


6/204, வாணியர் தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 9788210219

Anwar Ali

உறுப்பினர் : வார்டு 7

உறுப்பினர் : வார்டு 7

எஸ்.ஏ. அனவர் அலி


8/32, ஆடறுத்தான் தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 9894675624

Seyed Karunai

உறுப்பினர் : வார்டு 8

உறுப்பினர் : வார்டு 8

கே. செய்யது கருனை


8/95 ஏ, சங்குலிகார தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 9944706596

Ajmal Khan

உறுப்பினர் : வார்டு 10

உறுப்பினர் : வார்டு 10

எஸ். அஜ்மல்கான்


10/71, சேரான் தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 9629070683

Meera Banu

உறுப்பினர் : வார்டு 11

உறுப்பினர் : வார்டு 11

எஸ். மீரா பானு


11/8 ஏ, மதார் அம்பலம் தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 8220303909

Sithick Ali

உறுப்பினர் : வார்டு 12

உறுப்பினர் : வார்டு 12

பி. சித்திக் அலி


12/144, சாலை தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 9443466636

rafudeen

உறுப்பினர் : வார்டு 13

உறுப்பினர் : வார்டு 13

கே. ரஃபியுதீன்


13/89 ஏ 2, சங்கு வெட்டி தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 9843584228

Thajin Alima

உறுப்பினர் : வார்டு 14

உறுப்பினர் : வார்டு 14

எஸ். தாஜின் அலிமா


12/105 தெற்கு தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 9003910049

Majitha Beevi

உறுப்பினர் : வார்டு 15

உறுப்பினர் : வார்டு 15

எம். எஸ். முகம்மது மஜீதா பீவி


13/22 500 ப்ளாட், கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 9944251121


கீழக்கரையில் 15 வது வார்டு பெண் கவுன்சிலர் (வபாத்) காலமானார்

Jareena Begam

உறுப்பினர் : வார்டு 16

உறுப்பினர் : வார்டு 16

எம்.எஸ். முகம்மது ஜரீனா பேகம்


17/70 தெற்கு தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 9500404215

Mohaideen Kadar

உறுப்பினர் : வார்டு 17

உறுப்பினர் : வார்டு 17

முகைதீன் காதர் சாகிப்


19/238 வடக்கு தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 9677378133

Mohaideen Ibrahim

உறுப்பினர் : வார்டு 18

உறுப்பினர் : வார்டு 18

எம்.யு.வி. முகைதீன் இப்ராஹீம்


18/42, நடுத்தெரு, கீழக்கரை


தொலை பேசி: 0091 9443358305

Arusiya begam

உறுப்பினர் - வார்டு : 19

உறுப்பினர் - வார்டு : 19

எம்.எல். அருஸியா பேகம்


20/29 ஏ, வடக்கு தெரு, கீழக்கரை


தொலைபேசி : 0091 9842542865

Haja Najumudeen

உறுப்பினர் - வார்டு : 20

உறுப்பினர் - வார்டு : 20

ஏ.எச். ஹாஜா நஜுமுதீன்


20/29 ஏ, வடக்கு தெரு, கீழக்கரை


தொலைபேசி : 0091 9750413195

Jeyaprakash

உறுப்பினர் - வார்டு : 21

உறுப்பினர் - வார்டு : 21

திரு. டி.ஜெயப்ரகாஷ்


21/204, தட்டாந்தோப்பு, கீழக்கரை


தொலைபேசி : + 91 – 9597936464

 

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *