சதக் பொறியியல் கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் துபாயில் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி

சதக் பொறியியல் கல்லூரி 2001ம் ஆண்டு முன்னாள் மாணவர்கள் துபாயில் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி

1215 1245 1546

கீழக்கரை சதக் பொறியியல் கல்லூரியில் 2001ம் ஆண்டு படித்த‌ முன்னாள் மாணவர்கள் துபாயில் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி முஸ்ரிப் பூங்காவில் நடைபெற்றது. இதில் முன்னாள் மாணவர்கள் தங்களது குடும்பத்தோடு பங்கேற்றி மகிழ்ச்சி பறிமாறி கொண்டனர்

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *