காலமானார்.. கீழக்கரை ராஜ் ஸ்டுடியோ

ramasகீழக்கரை ராஜ்ஸ்டுடியோ

நிறுவனத்தின் உரிமையாளரும்,
சதக்கத்துன் ஜாரியா நடுநிலைப்பள்ளியின் முன்னாள். தலைமையாசிரியருமான ராமசாமி அவர்கள் நேற்று
காலமானார்.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *