கீழக்கரையில் 25-01-18ல் இஸ்லாமியா பள்ளிகள் சார்பில் மாவட்ட அளவிலான கிராஅத் போட்டி

vii

கீழக்கரையில் 25-01-18ல் இஸ்லாமியா பள்ளிகள் சார்பில் மாவட்ட அளவிலான கிராஅத் போட்டி

கீழக்கரையில் 25-01-18ல் இஸ்லாமியா பள்ளிகள் சார்பில் மாவட்ட அளவிலான கிராஅத் போட்டி நடைபெற உள்ளது . இதில் பங்கேற்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் 23-01-18 தேதிக்குள் முன் பதிவு செய்ய கேட்டு கொள்ளப்பட்டுள்ளது

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *