கீழக்கரை நகராட்சி சார்பில் ஹமீதியா மேல் நிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கு நிலவேம்பு கசாயம்

ham0 ham09 ham094 ham0344

கீழக்கரை நகராட்சி சார்பில் ஹமீதியா மேல் நிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கு நிலவேம்பு கசாயம் மற்றும் டெங்கு விழிப்புணர் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *