பிரபல உணவக நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு

பிரபல உணவக நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு .sowking

 

கீழக்கரையை சேர்ந்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Comments

comments

One comment

  1. I have Indian licence for two wheler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *