துபாயில் அல் அசீல் எலக்ட்ரானிக் கடை கிளை திறப்பு

துபாயில் அல் அசீல் எலக்ட்ரானிக் கடை கிளை திறப்புhor al 9 hor al9333 hor al

துபாயில் ஹோர் அல் அன்ஸ் பகுதியில் ரமலான் மாதத்தையோட்டி இரவு சந்தை பகுதியில் அல் அசீல் எலக்ட்ரானிக் கடையில் கிளை திறக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது

இக்கடையின் உரிமையாளர் கீழக்கரையை ஹாஜா ஆவார்.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *