+ 2 தேர்வு முடிவில் தேர்ச்சி வகிதத்தில் 96.77 மாநில அளவில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இரண்டாமிடம்

resul
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளிகள்

+ 2 தேர்வு முடிவில் தேர்ச்சி வகிதத்தில் 96.77 மாநில அளவில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இரண்டாமிடம்district klk9 resu955

Comments

comments

One comment

  1. Prof M Md Suhail

    Assalamu alaikum. Very happy to learn that 53 schools scored 100% results in +2 this year. I would like to know the schools managed by Muslims who scored 100% results.
    Prof M Md, Suhail, Education Consultant
    (HOD of History (Retd), Islamiah College (Autonomous), Vaniyambadi)
    8 /2 C, Potters Street, Purasawakkam High Road, Kilpauk, CHENNAI – 600 010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *