அமீரக அரசு நிறுவனமான DEWA ல் (நேர்முகத்தேர்வு) வேலை வாய்ப்பு சனிக்கிழமை – 14/12/13

DEWA WALK IN INTERVIEW - hameedyas@gmail.com - Gmail.htm_20131212123709

DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY WALK-IN INTERVIEWS:

* அமீரக அரசு நிறுவனமான DEWA ல் (நேர்முகத்தேர்வு) வேலை வாய்ப்பு சனிக்கிழமை – 14-12-2013

 

https://docs.google.com/file/d/0B5lfQ04zYeKaX0JTR1p5RGx6d1U/edit?pli=1

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *